THẾ SUNG XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XA GẦN ĐẾN GIAO LƯU CHIA SẼ THƠ, VĂN.
http://www.hsq80.com/sc/sc3/bbk3/52005323143559.gif

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

VĨNH BIỆT TƯỚNG GIÁP

alt

VĨNH   BIỆT    TƯỚNG   GIÁP

Tướng  Giáp  đi   rồi ,  thật   vậy  sao?
Nhân  dân  thương  tiếc  lệ  tuôn  trào
Dòng  người  nối  tiếp  dâng  hương  tiễn
Dãy  phố  kéo  dài  nén  nỗi  đau

Vĩnh  biệt   người  anh  hùng  Đất  Việt
Chia  tay  vị  tướng  giỏi  Toàn  Cầu
Công  lao  sử  sách  còn  lưu  mãi
Hiển THÁNH  phù  dân ,  nước  mạnh giầu

              Hà  Nội   -   13 / 10 / 2013

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét