THẾ SUNG XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XA GẦN ĐẾN GIAO LƯU CHIA SẼ THƠ, VĂN.
http://www.hsq80.com/sc/sc3/bbk3/52005323143559.gif

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM

PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM

Phiên âm
PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM

Hàn vũ liên gang dạ nhập Ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ


                                              Vương Xương Linh

Dịch Nghĩa


TIỄN TÂN TIỆM Ở LẦU PHÙ DUNG

Mưa lạnh khắp sông, buổi tối vào đất Ngô
Vừa tảng sáng đã tiễn người đi ở núi Sở cô đơn
Bạn bè ở Lạc Dương nếu có hỏi thăm nhau
Xin thưa : Một tấm lòng băng trong bình ngọc

Dịch thơ
TIỄN TÂN TIỆM Ở LẦU PHÙ DUNG

Đêm đến Ngô, mưa lạnh giăng sông
Sáng ở Sở, núi đơn côi tiễn khách
Nếu Lạc Dương có người thầm nhắc
Trong ngọc hồ, một tấm lòng băng

                                             Nguyễn Thế Sùng
                                     Viết chữ thảo và dịch thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét