THẾ SUNG XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XA GẦN ĐẾN GIAO LƯU CHIA SẼ THƠ, VĂN.
http://www.hsq80.com/sc/sc3/bbk3/52005323143559.gif

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

CẢM NHẬN QUA ĐỌC THƠ TUYẾT TRANG

CẢM NHẬN QUA ĐỌC THƠ TUYẾT TRANG

Thuyền nào đậu được bến em
Thu nào tải được nỗi niềm buồn vương
Mơ mơ ảo ảo mờ sương
Vẫn đang có một  đời thường
Tuyết Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét