THẾ SUNG XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XA GẦN ĐẾN GIAO LƯU CHIA SẼ THƠ, VĂN.
http://www.hsq80.com/sc/sc3/bbk3/52005323143559.gif

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

TUYỆT CÚPhiên âm : 
      TUYỆT CÚ

Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu
Sổ hàng bạch lộ thướng thanh thiên
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết
Mon bạc Đông Ngô vạn lý thuyền

                     Đỗ Phủ thi


Dịch thơ :    THƠ TUYỆT CÚ

Trên cây Liễu biếc đôi oanh hót
Mấy cặp Cò bay đến tận trời
Tuyết  phủ nghìn thu qua cửa sổ
Đông Ngô vạn dặm bến thuyền trôi

                     Thơ Đỗ Phủ
Nguyễn Thế Sùng Viết và dịch thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét