THẾ SUNG XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XA GẦN ĐẾN GIAO LƯU CHIA SẼ THƠ, VĂN.
http://www.hsq80.com/sc/sc3/bbk3/52005323143559.gif

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

GIẢI BUỒN


Phiên âm

BÀI MUỘN

Ngũ thập suy ông bạch phát tân
Bất kham ưu bệnh thả ưu bần
Hoa hiên nguyệt ảnh tri phi khách
Trúc kính phong thanh nghi hữu nhân
Nhất thẩm hoàng lương chân diệc mộng
Thiên niên khứ hạc ngã hà thân
Tọa khan khước tiện phiến trung lão
Ỷ thụ hàm bôi bất kế xuân

Nguyễn Khuyến (1835-1909)Dịch thơ

GIẢI BUỒN

Năm mươi sức yếu tóc pha màu
Bệnh tật đã lo lại chẳng giầu
Trăng chiếu giàn hoa rằng vắng khách
Gió lay khóm trúc ngỡ ai vào
Kê vàng * một giấc cho là mộng
Hạc đã bay rồi cứ vậy sao
Thích ngắm cụ già trong quạt giấy
Tựa cây nâng chén biết xuân nào

Thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909)
Dịch thơ : Nguyễn Thế Sùng


Ghi chú :

* Kê vàng : Truyenj truyền kỳ đời Đường chép : Lư Sinh gặp một ông Đạo sỹ ở quán phàn nàn là nghèo túng . Đạo sỹ đưa cho một chiếc gối và bảo Sinh gối đầu nằm ngủ , lúc đó chủ quán đang nấu Kê . Sinh nắm mộng lấy dược vợ đẹp và giấu , thi đỗ làm quan to , cực kỳ phú quý , đến 80 tuổi mới chết . Tỉnh dậy Sinh kể lại giấc mộng , Đạo sỹ cười bảo Sinh rằng : " Cuộc đời cũng chỉ như thế đấy thôi " chỉ là một giấc mộng .

* Nguyễn Khuyến đỗ đầu thi Hương năm 1864 , đỗ đầu thi Hội , Thi Đình năm 1871 cho nên gọi là Tam nguyên Yên Đổ ( Vì ông quê ở xã Yên Đổ-Bình Lục-Hà Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét